ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι ομάδες αυτές απευθύνονται σε νηπιαγωγούς που επιθυμούν να  μετατρέψουν τη διαδικασία της διαπαιδαγώγησης ενός παιδιού σε απολαυστική διαδρομή και να την πλαισιώσουν σαν ευκαιρία ωρίμανσης, εξέλιξης και δημιουργίας τόσο για τις ίδιες όσο και για το παιδί, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ενίσχυσης και της στήριξης του ρόλου τους στη σημερινή, συνεχώς μεταβαλλόμενη, κοινωνική πολυπλοκότητα και σχολική πραγματικότητα.  

Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στη διεπιστημονικότητα, μέσα από το μοίρασμα εμπειριών και καθημερινών περιστατικών στο σχολείο, οι στόχοι της ομάδας είναι:

  • Δικτύωση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με παιδιά προσχολικής ηλικίας και ανταλλαγή ιδεών και προβληματισμών
  • Ενίσχυση & οριοθέτηση του επαγγελματικού ρόλου του εκπαιδευτικού 
  • Εργαλεία προσωπικής αποσυμπίεσης  & διαχείρισης της επαγγελματικής εξουθένωσης 
  • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, του κριτικού τρόπου σκέψης και της λήψης αποφάσεων
  • Εποπτεία στη διαχείριση δυσκολιών με τους συνεργάτες, συναδέλφους, διευθυντές
  • Διαχείριση θεμάτων με τους γονείς και καλύτερη επικοινωνία μαζί τους 
  • Εποπτεία στις δυσκολίες με τους μαθητές μέσα στο σχολικό περιβάλλον (Βασικές έννοιες της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής του παιδιού)