ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η Ψυχομετρική Εκτίμηση αποτελεί μέρος της διαγνωστικής αξιολόγησης στα παιδιά, στους εφήβους αλλά και στους ενήλικές και συνεισφέρει στον αρτιότερο σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος. Αποτελεί πηγή πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση των δυνατών και αδύναμων χαρακτηριστικών των ατόμων ως προς την γνωστική και τη συναισθηματική λειτουργικότητα.

Ειδικότερα, η ψυχολογική αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσω της χορήγησης μιας συστοιχίας δοκιμασιών που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις επιμέρους ψυχολογικές λειτουργίες του ατόμου (νοητικές, αντιληπτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές, κ.ο.κ) και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, για τον  εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλειμμάτων, για τον πρώιμο εντοπισμό πιθανών αναπτυξιακών διαταραχών, για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. 

Στο κέντρο μας, χρησιμοποιούνται αξιόπιστα και έγκυρα ψυχομετρικά εργαλεία, μεταφρασμένα, προσαρμοσμένα και σταθμισμένα σε ελληνικό πληθυσμό, καθώς και άτυπα τεστ αξιολόγησης που δημιούργησαν μέσα από την εμπειρία τους οι συνεργάτες μας, ανάλογα με την εξειδίκευση τους.