ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική μέσω skype, messenger, viber συνιστά μια άμεση και εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης για τα άτομα που δε θα είχαν διαφορετικά τη δυνατότητα να εμπλακούν σε θεραπεία.

Κάτοικοι απομονωμένων περιοχών, άτομα μειωμένης κινητικότητας, μετανάστες που επιθυμούν ομογενή θεραπευτή ή άτομα που μετακομίζουν σε άλλη πόλη ή χώρα και θέλουν να συνεχίζουν τη θεραπεία με τον ίδιο θεραπευτή μέσα από το διαδίκτυο, άτομα με ασυνήθιστο ωράριο μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας.