ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝEΩΝ

Η οικογένεια είναι ένα δυναμικό σύστημα με μία εξελικτική πορεία ζωής. Τα μέλη της ενώνονται με δεσμούς αγάπης, επικοινωνούν, έχουν συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους.

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η οικογένεια έχει τροποποιηθεί πολύ, οι ρόλοι μοιάζουν συγκεχυμένοι, οι απαιτήσεις από τα μέλη της αυξάνονται. Οι γονείς μπορεί να βρεθούν απέναντι σε δυσεπίλυτα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τα παιδιά τους όπως, ανυπακοή, απουσία ορίων, προβλήματα συμπεριφοράς, αντιζηλία αδερφών, φοβίες, ζητήματα άγχους, συναισθηματικές δυσκολίες, εφηβικά ζητήματα. Επίσης, μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με πιο ειδικά θέματα όπως πένθος, διαζύγιο, χρόνιες ασθένειες, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς μπορεί να αναζητήσουν υποστήριξη από ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή μέσα από συνεδρίες συμβουλευτικής γονιών.

Η συμβουλευτική γονιών έχει στόχο να ενδυναμώσει το ρόλο κάθε μητέρας και πατέρα και να αυξήσει την ψυχική του ανθεκτικότητα, ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση: να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τις ανάγκες της οικογένειας, να αποδεχτεί το παιδί του ως ξεχωριστή προσωπικότητα, να νοηματοδοτήσει τη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, να το βοηθήσει εντέλει να ωριμάσει συναισθηματικά, να είναι ευέλικτο και σταδιακά να αυτονομηθεί.

Η συμβουλευτική γονιών δε στοχεύει στο χτίσιμο του «τέλειου γονιού», αλλά ενός αληθινού γονιού, κατανοητικού και υποστηρικτικού, που παρά τις αλλαγές της ζωής, παρέχει στο παιδί του μια ασφαλή σχέση, μια σταθερή σχέση γονεϊκότητας.