ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Περιλαμβάνει τη διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών 

 • λόγου (προφορικού και γραπτού-αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών), 
 • ομιλίας,
 • φωνής, 
 • επικοινωνίας,
 • μάσησης και κατάποσης

σε παιδιά και ενήλικες. 

Η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση πραγματοποιούνται με εξειδικευμένες μεθόδους προσαρμοσμένες στις ατομικές ιδιαιτερότητες του παιδιού, όπως:

 • Μυολειτουργική Θεραπεία MFT, (αντιμετώπιση μυολειτουργικών διαταραχών)
 • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση – S.I.,
 • TEACCH,
 • PECS,
 • MAKATON,
 • LIDCOMBE, (αντιμετώπιση παιδικού τραυλισμού)
 • INTENSIVE INTERACTION, (παρέμβαση βελτίωσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών στο αυτιστικό φάσμα)
 • ΕΔΑΛΦΑ κ.ά.
 • Integrative Voice Therapy (αντιμετώπιση διαταραχών φωνής).

Η έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας είναι καθοριστική αφού οδηγεί στην κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση, βελτιώνοντας και διευκολύνοντας την επικοινωνία του παιδιού με την οικογένεια και το ευρύτερο περιβάλλον του. Με το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για μια ομαλή σχολική, συναισθηματική και κοινωνική προσαρμογή.