ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Οι εποπτείες έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των κλινικών δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση του ρόλου του εποπτευόμενου θεραπευτή έτσι ώστε να εξελιχθεί μέσα από την ασφαλή διαχείριση των περιστατικών του.

Η εποπτεία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε ομαδική  (μέχρι πέντε άτομα). 

Κατά τη διάρκεια των  συναντήσεων  οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν περιπτώσεις που παρακολουθούν, οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για τη διεύρυνση και εμβάθυνση των γνώσεων τους.

Οι συναντήσεις είναι βιωματικές/πρακτικές και βασίζονται σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και ανατροφοδότησης σε επίπεδα Αξιολόγησης/Διάγνωσης και Παρέμβασης, επικοινωνίας με τους γονείς.