ΤΟΣΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Μιχάλης Τόσκας σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και πήρε το πτυχίο του το 1997, με κατεύθυνση την αντιμετώπιση διαταραχών του λόγου και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογοθεραπευτή  και εργάζεται για πάνω από 20 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, από το 2000 ως επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου «διάλογος». Διατελεί από το 2018 ως σήμερα Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοθεραπευτών – Ειδικών Παιδαγωγών (ΠΕ).

Έχει εργαστεί στη δημόσια εκπαίδευση, ως μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, σε ειδικό σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Έχει λάβει εξειδικεύσεις στα θεραπευτικά προγράμματα MFT (αντιμετώπιση μυολειτουργικών διαταραχών), Lindcomb (αντιμετώπιση παιδικού τραυλισμού), Makaton, Intensive Interaction (παρέμβαση βελτίωσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων παιδιών στο αυτιστικό φάσμα), Teacch, Pecs καθώς και integrative voice therapy (αντιμετώπιση διαταραχών φωνής).

Έχει λάβει μέρος σε πολλά σεμινάρια-ημερίδες είτε σαν ομιλητής είτε σαν εκπαιδευόμενος.  Εκπαιδεύεται και ενημερώνεται συνεχώς μέσω συμμετοχής του σε σεμινάρια, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες για όλες τις νέες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης του αλλά και της Παιδοψυχολογίας, της Νευροψυχολογίας, της Συμβουλευτικής Γονέων.

Αναλαμβάνει εποπτείες νέων λογοθεραπευτών υποστηρίζοντας το κλινικό τους έργο.

Διδάσκει τις θεματικές της ΔΕΠΥ και του Αυτιστικού φάσματος στους εκπαιδευόμενους της Πανελλήνιας Σχολής Συνοδών Παράλληλης Στήριξης, στη Θεσσαλονίκη.

Έχει μεταφράσει και προσαρμόσει στην Ελληνική γλώσσα, το θεραπευτικό υλικό LÜK και έχει δημιουργήσει νέα τεύχη.

Τέλος έχει συνεργαστεί με το παιδικό χωριό SOS και με το Χαμόγελο του Παιδιού. Συνεργάζεται με ιδιωτικά σχολεία της πόλης μας, παρέχοντας υπηρεσίες ανίχνευσης και πρόληψης και ενημερώνοντας τους γονείς  με θεματικές ομιλίες που άπτονται της επιστήμης της λογοθεραπείας.

Έχει μεταφράσει και προσαρμόσει στην Ελληνική γλώσσα, το θεραπευτικό υλικό LÜK και έχει δημιουργήσει νέα τεύχη.

Τέλος έχει συνεργαστεί με το παιδικό χωριό SOS και με το Χαμόγελο του Παιδιού. Συνεργάζεται με ιδιωτικά σχολεία της πόλης μας , παρέχοντας υπηρεσίες ανίχνευσης και πρόληψης και ενημερώνοντας τους γονείς  με θεματικές ομιλίες που άπτονται της επιστήμης της λογοθεραπείας.